Spor Sahasi Planli.

Sahadaki UzmanlarProfesyonelÜrünlerleİşbirliğiyapar

Çeşitlisporsahalarınayönelikipikulamadizaynlarıautocadkullanıcılarıiçindwgformatındave pdfformatındasağlanmıştır。ÇoğuÇizimİinKullanılabilir计划Ölçümleri,Metrik Vei̇ngilizStandardıbiçimindebulunmaktadırvebubelvebubulveboralanıuygulamasınıntürüneGöredüzenlenir。她的pdf,yazdırılabilmesiİinÖlçeklendilebilecekşekildeBoyutlandırılmıştır。

她的Biri,SahanınGereksinimlinlineBağlıOlarakÇeşitliHunterÜrünleriKullanılarakolalturulmuştur。Lejantta daBelirtildićiGibi,Euber RotorlarÖnerilenAralıkveBasınçlardaKurulursa,DažıtımlejualitesivezamanlamaKatsayısıSulananAlandaMükemmelSonuçlAlınmasınıSağlayacaktır。butasarımlar,“tipik”planlardır;GerçekuygulamalardaFarklıAlanÖlçümleriSözKonusuOlabilir。TasarımıntamuygulanmasıİinProfesyonelSulamaDanışmanlarındanyarlanılmasınıÖneririz。

Adobe Reader需要查看和打印PDF文件。
下载Adobe Reader.这里